ขออภัยในความไม่สะดวก

ขณะนี้เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เปลี่ยน Domain

จาก audit.kpru.ac.th เป็น ga.kpru.ac.th/audit/

จากนี้ท่านสามารถเข้าใช้งาน Domain ใหม่ได้ที่นี่

http://ga.kpru.ac.th/audit/

คำเตือน * ขณะนี้ Domain audit.kpru.ac.th ไม่สามารถใช้งานจากภายนอก และจะยกเลิกการใช้งานถาวร ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้